Zwycięstwo rozsądku.

Szanowni Państwo Dzień 14 grudnia 2018 roku był trzecim dniem 74 posiedzenia Sejmu. W tym dniu przewidziane było trzecie czytanie oraz głosowanie nad ostatecznym przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 2985 oraz 3066 i 3066A. Po drugim czytaniu projektu oraz pracy w Komisji…

Niepodległa a SKP.

       Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli swoisty prezent otrzymali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Rząd polski, a konkretnie Ministerstwo Infrastruktury, realizując implementację do polskiego prawodawstwa Dyrektywy 2014/45/UE – dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep … przedłożył Sejmowi projekt ustawy o…

Projekt UC65 w Sejmie.

Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki skierował projekt ustawy – UC65 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw do Marszałka Sejmu. Druk otrzymał numer sejmowy 2985. Z jego treścią można zapoznać się w zakładce PROJEKTY oraz tutaj – cz.1 i tutaj – cz. 2.…

Rzecznik MiŚP do Premiera

W dniu 29 października 2018 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego będące równocześnie stanowiskiem Rzecznika do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk UC65 w wersji z dnia 10 października 2018 roku. W piśmie tym Rzecznik…

Zmiany w przeglądach. Gigantyczne koszty.

ZMIANY W PRZEGLĄDACH SAMOCHODÓW. KOSZTY GIGANTYCZNE Dzisiaj, 30 października (08:46) ​Rząd szykuje rewolucję w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów, a przedsiębiorcy alarmują – to spowoduje gigantyczne koszty i wzrost cen. Ucierpią na tym także kierowcy. Zmiany to duże koszty. Czy zapłacą za nie kierowcy? /Piotr Mecik / East News KTO BĘDZIE NADZOROWAŁ STACJE KONTROLI POJAZDÓW? Nadzór…

Stanowisko ZPP wobec projektu UC65.

Szanowni Państwo!. W dniu dzisiejszym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował na swojej stronie internetowej:  http://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-2-pazdziernika-2018-roku/ stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Treść stanowiska w całości zamieszczamy poniżej. Link natomiast przenosi nas na stronę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Warszawa, 18 października 2018 Stanowisko Związku Przedsiębiorców i…

Kolejne wersje projektu PoRD – UC65.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w dniu 17 października br. dwie kolejne wersje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z druku UC65. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj lub w zakładce PROJEKTY. O szczegółach tej wersji projektu będziemy jeszcze informować. Są to dwie kolejne…

Apel WSSKP do Premiera.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego oraz Rządu Rzeczypospolitej Polskiej APEL o poszukiwanie kompromisowego rozwiązania w sprawie implementacji Dyrektywy 2014/45/UE, a szczególnie w kwestii nadzoru nad systemem badań technicznych pojazdów i rezygnację z procedowania nad tak sformułowanym kształtem projektu. W drugiej części pisma Stowarzyszenie proponuje szereg rozwiązań pierwszoplanowych i…

Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP.

W czerwcu br. Prezes Rady Ministrów powołał urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Został nim Pan Adam Abramowicz. Mimo iż urząd ten jest jeszcze w fazie organizacji już zajmuje się problemami Małych i Średnich Przedsiębiorców, których jest bardzo wiele. Na tapecie tych spraw, jako jedna z pierwszych znalazła się sprawa nowelizacji ustawy Prawo o ruchu…

Projekt UC-65 – wydarzenia.

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 20 września br. Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował pismo do Ministra Infrastruktury zawierające prośbę o ponowną analizę i merytoryczne ustosunkowanie się do problematyki poruszonej w piśmie. Do chwili obecnej taka odpowiedź na pismo do Stowarzyszenia nie wpłynęła. Natomiast Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz…