Odpowiedź na pismo Ministerstwa Infrastruktury.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało na ręce Pana Marka Chodkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedź na pismo z dnia 29 maja 2018 roku – sygn. DTD.4,4400.3.40.2018,MB.1 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt UC65. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj oraz w…