Nowy Sejm – pracuje.

W dniu 13 listopada 2023 roku rozpoczął prace Sejm X kadencji. Obrady otworzył Marszałek Senior Pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie odbyły się wybory Marszałka Sejmu oraz Prezydium Sejmu. W wyniku głosowania Marszałkiem Sejmu został wybrany Pan Szymon Hołownia z Polski 2050 – Trzecia Droga, który będzie sprawował tę funkcję przez 2 lata,…