Stanowisko WSSKP.

Szanowni Państwo! System badań technicznych pojazdów w Polsce wymaga podjęcia pilnych działań! Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w art. 81, ust. 1 nakładają na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego. Badanie to – okresowo, najczęściej 1 raz w roku – wykonuje za opłatą zatrudniony w stacji kontroli pojazdów (SKP) uprawniony diagnosta (art.…