WŁADZA BIERZE „GŁODEM” branżę SKP.

Szanowni Państwo        Sytuacja Przedsiębiorców SKP uległa od chwili spotkania z ministrem Rafałem Weberem w dniu 16 marca 2022 roku bardzo istotnemu pogorszeniu. Wystarczy wspomnieć, że inflacja za miesiąc styczeń 2022 wyniosła: 9,4%, za luty: 8,5%, za marzec: 10,8%, za kwiecień: 12,4%, za maj: 13,9% – co daje łącznie tylko w 2022 roku: 55%. Jak…

Szczegóły

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo W dniu 31 maja 2022 roku odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia i powitanie uczestników. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Powołanie Protokolanta Zebrania. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów…

Szczegóły

Panie ministrze, czas na zmianę opłat za badania techniczne samochodów.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów staje się coraz bardziej dramatyczna. Od prawie 18 lat nie była zmieniana urzędowa opłata za badania techniczne pojazdów. Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do ministra infrastruktury o pilną waloryzację tych opłat, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm. Opłata za badania techniczne samochodów nie była…

Szczegóły

Wspólny apel Lewiatana i ZPSKP do rządu.

Apel o waloryzację opłat za badania techniczne samochodów Od ponad 17 lat za badanie techniczne pojazdu klienci płacą tę samą, ustalaną przez państwo, kwotę 98 złotych, która nie przystaje do obecnych realiów gospodarczych. Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do rządu o jak najszybszą waloryzację tej opłaty, minimum o wskaźnik inflacji. – W ostatnich latach znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy borykają się z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej…

Szczegóły

Sprawy SKP

Szanowni Państwo W dniu dzisiejszym, tj. 16 marca 2022 roku z inicjatywy Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów odbyło się spotkanie on-line z wiceministrem infrastruktury Panem Rafałem Weberem. Organizatorem spotkania był Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz. W spotkaniu obok naszego Stowarzyszenia uczestniczyli także przedstawiciele Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów (PISKP) oraz Ogólnopolskiego Związku…

Szczegóły

Powstał Związek Pracodawców SKP.

Szanowni Państwo Mamy przyjemność poinformować, że 1 grudnia 2021 roku decyzją Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie stacji kontroli pojazdów został utworzony: Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów. Związek Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów jest organizacją zrzeszającą pracodawców sektora badań technicznych pojazdów, prowadzących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w postaci stacji kontroli pojazdów, wpisanych do rejestru…

Szczegóły

RPO działa w sprawie cen badań.

Szanowni Państwo! Dobiega końca rok 2021. Dla środowiska Przedsiębiorców SKP był to rok trudny. Z końcem września br. minęło 17 lat od czasu kiedy został wprowadzony urzędowy cennik badań technicznych pojazdów i obecnie biegnie już rok 18 obowiązywania tabeli opłat w niezmienionej, nawet nie zwaloryzowanej formie. Taki stan rzeczy negatywnie oddziaływuje na całą branżę i…

Szczegóły

Cennik badań technicznych – ocena RPO.

Opłaty za badania techniczne aut stoją w miejscu – prawa właścicieli stacji nieproporcjonalnie ograniczone. Data: 2021-12-18 podziel się tym na: twitter facebook Od 17 lat Minister Infrastruktury nie zmienił opłat za badania techniczne pojazdów. Tymczasem znacznie wzrosły koszty przedsiębiorców prowadzących taką działalność gospodarczą Prawo przewiduje, że ustalając te stawki, minister powinien uwzględniać koszty wykonywania badań  Przepisy w…

Szczegóły