Zebranie Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo!  We środę 27 maja 2020 roku odbyło się doroczne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, które tym razem miało ważny charakter z uwagi na upływ pierwszej kadencji Władz Stowarzyszenia. W programie obrad Zebrania znalazły się sprawozdania: finansowe za rok obrotowy 2019, z działalności Stowarzyszenia za rok 2019 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z…

SKP a COVID-19 – co dalej?

Szanowni Państwo! Na początku marca br. pojawiła się w Polsce nieznana choroba o charakterze wirusowym, która dziś znana jest pod nazwą COVID-19. Jej pierwsze ognisko pojawiło się w Chinach jeszcze w 2019 roku. Z ogromną szybkością, przenoszona przez ludzi pojawiła się we Włoszech, a potem niemal w całym świecie, w tym w Polsce. Tzw. pacjent…

Nasze działania – sprawa cennika badań.

Pod koniec ubiegłego roku i na początku 2020 roku, podjęliśmy na nowo działania w sprawie zmian w przepisach, dotyczących opłat za badania techniczne pojazdów, nie waloryzowanych od ponad 15 lat, o czym wszyscy zainteresowani doskonale wiedzą. Odbyliśmy również spotkania z osobami z Rządu życzliwie nastawionymi do Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów., w pełni rozumiejącymi potrzebę…

Pismo Stowarzyszenia do Premiera.

Szanowni Państwo Nie tak dawno odbyły się wybory do Parlamentu – Sejmu i Senatu, powołany został nowy – częściowo stary rząd, mamy nowego – tego samego ministra infrastruktury i nowe – wciąż stare problemy. Na początek o jednym z nich, niezmiernie istotnym i ważnym w szczególności dla Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Otóż każdy z…

Andrzej Adamczyk ponownie ministrem infrastruktury.

Andrzej Adamczyk ponownie powołany na urząd ministra infrastruktury 15 listopada 2019 r. Andrzej Adamczyk odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt powołania na urząd ministra infrastruktury. Andrzej Adamczyk jest posłem Ziemi Krakowskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji, wieloletnim wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję…

Nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego.

W Dzienniku Ustaw nr 1787 z dnia 19 września 2019 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zawiera ono nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego pojazdu, które nie wymaga pieczątek. Wystarczy sam wydruk i podpis diagnosty. Rozporządzenie wchodzi w…

Zebranie Stowarzyszenia.

W dniu 31 maja 2018 roku odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Jego głównymi tematami były: sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2018, a także informacja nt. projektów zmian prawa dotyczących działalności stacji kontroli pojazdów. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia w roku 2018. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz…

V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia będzie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży…

Nowy wiceminister Infrastruktury.

W dniu 4 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał posła Artura Webera na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rafał Weber jest posłem na Sejm RP od 2015 roku. Członek sejmowej komisji infrastruktury oraz komisji obrony narodowej. Od 2014 r. do objęcia mandatu posła – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.…

Dymisja wiceministra Infrastruktury.

W dniu 5 marca br. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zajmujący się między innymi działem transport drogowy – Marek Chodkiewicz złożył dymisję. Szczegóły sprawy opisuje Gazeta.pl w załączonym artykule.  Jak udało nam się ustalić prawdziwym celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą prowadził Pan Chodkiewicz było przejęcie i upaństwowienie polskich stacji kontroli pojazdów. Ustawa…