Pismo Stowarzyszenia do Premiera.

Szanowni Państwo Nie tak dawno odbyły się wybory do Parlamentu – Sejmu i Senatu, powołany został nowy – częściowo stary rząd, mamy nowego – tego samego ministra infrastruktury i nowe – wciąż stare problemy. Na początek o jednym z nich, niezmiernie istotnym i ważnym w szczególności dla Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. Otóż każdy z…

Andrzej Adamczyk ponownie ministrem infrastruktury.

Andrzej Adamczyk ponownie powołany na urząd ministra infrastruktury 15 listopada 2019 r. Andrzej Adamczyk odebrał z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy akt powołania na urząd ministra infrastruktury. Andrzej Adamczyk jest posłem Ziemi Krakowskiej V, VI, VII, VIII i IX kadencji, wieloletnim wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Infrastruktury. Od listopada 2015 r. do stycznia 2018 r. pełnił funkcję…

Nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego.

W Dzienniku Ustaw nr 1787 z dnia 19 września 2019 roku opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. Zawiera ono nowy wzór zaświadczenia z badania technicznego pojazdu, które nie wymaga pieczątek. Wystarczy sam wydruk i podpis diagnosty. Rozporządzenie wchodzi w…

Zebranie Stowarzyszenia.

W dniu 31 maja 2018 roku odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia. Jego głównymi tematami były: sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2018, a także informacja nt. projektów zmian prawa dotyczących działalności stacji kontroli pojazdów. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z kontroli działalności Stowarzyszenia w roku 2018. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz…

V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia będzie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży…

Nowy wiceminister Infrastruktury.

W dniu 4 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał posła Artura Webera na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rafał Weber jest posłem na Sejm RP od 2015 roku. Członek sejmowej komisji infrastruktury oraz komisji obrony narodowej. Od 2014 r. do objęcia mandatu posła – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.…

Dymisja wiceministra Infrastruktury.

W dniu 5 marca br. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zajmujący się między innymi działem transport drogowy – Marek Chodkiewicz złożył dymisję. Szczegóły sprawy opisuje Gazeta.pl w załączonym artykule.  Jak udało nam się ustalić prawdziwym celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą prowadził Pan Chodkiewicz było przejęcie i upaństwowienie polskich stacji kontroli pojazdów. Ustawa…

Zwycięstwo rozsądku.

Szanowni Państwo Dzień 14 grudnia 2018 roku był trzecim dniem 74 posiedzenia Sejmu. W tym dniu przewidziane było trzecie czytanie oraz głosowanie nad ostatecznym przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 2985 oraz 3066 i 3066A. Po drugim czytaniu projektu oraz pracy w Komisji…

Niepodległa a SKP.

       Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli swoisty prezent otrzymali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Rząd polski, a konkretnie Ministerstwo Infrastruktury, realizując implementację do polskiego prawodawstwa Dyrektywy 2014/45/UE – dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep … przedłożył Sejmowi projekt ustawy o…

Projekt UC65 w Sejmie.

Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki skierował projekt ustawy – UC65 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw do Marszałka Sejmu. Druk otrzymał numer sejmowy 2985. Z jego treścią można zapoznać się w zakładce PROJEKTY oraz tutaj – cz.1 i tutaj – cz. 2.…