WŁADZA BIERZE „GŁODEM” branżę SKP.

Szanowni Państwo        Sytuacja Przedsiębiorców SKP uległa od chwili spotkania z ministrem Rafałem Weberem w dniu 16 marca 2022 roku bardzo istotnemu pogorszeniu. Wystarczy wspomnieć, że inflacja za miesiąc styczeń 2022 wyniosła: 9,4%, za luty: 8,5%, za marzec: 10,8%, za kwiecień: 12,4%, za maj: 13,9% – co daje łącznie tylko w 2022 roku: 55%. Jak…

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo W dniu 31 maja 2022 roku odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia i powitanie uczestników. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Powołanie Protokolanta Zebrania. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów…