Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra ds. transportu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) każda stacja kontroli pojazdów ma obowiązek prowadzenia rejestru wykonywanych badań technicznych.

Rejestr ten może być prowadzony w systemie informatycznym i powinien zawierać odpowiednie dane oraz odzwierciedlać wykonane przez stację kontroli pojazdów czynności. Na rynku nie funkcjonuje jeden system informatyczny, służący do rejestru przeprowadzanych badań, a kilka rsystemów o różnorodnym zakresie funkcjonalności.

Warszawskie Stowarzyszenie SKP rekomenduje swoim członkom program prosty w działaniu i nowoczesny w rozwiązanich informatycznych. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z podstawowymi informacjami o programie poniżej, a następnie z serwera, zainstalować i poznać wszystkie funkcje programu. Do tego celu konieczna jest aktywacja programu. Aby uzyskać kod aktywacyjny należy wysłać wypełniony formularz znajdujący się w załączeniu. Życzymy miłego uzytkowania.

Wypełnij i wyślij poniższy formularz aktywacyjny aby uzyskać kod do programu, wpisując w polu Wiadomość*: – kod rozpoznawczy stacji kontroli pojazdów.

 

Wyślij wiadomość