Zebranie WSSKP.

       Szanowni Państwo!        W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, poświęcone głównie bieżącej działalności Stowarzyszenia, szczególnie w kontekście dwóch tematów którymi są: opłaty za badania techniczne pojazdów; projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym – druk sejmowy 2540.        Trwające prace nad zmianą ustawy Prawo…

Blisko 6 tys. SKP może upaść!

W najbliższy czwartek sejmowa komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania. Po wprowadzeniu kolejnych obciążeń przyszłość branży będzie zagrożona. Tym bardziej, że od równo 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu – ostrzegają Konfederacja Lewiatan i…

Apel do Posłów.

       Szanowni Państwo Posłowie        W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i…

WSSKP o opłatach i projekcie 2540.

Szanowni Państwo        W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.…

Projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym.

26 lipca 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury. Rząd dąży do stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nowe rozwiązania umożliwią…

WŁADZA BIERZE „GŁODEM” branżę SKP.

Szanowni Państwo        Sytuacja Przedsiębiorców SKP uległa od chwili spotkania z ministrem Rafałem Weberem w dniu 16 marca 2022 roku bardzo istotnemu pogorszeniu. Wystarczy wspomnieć, że inflacja za miesiąc styczeń 2022 wyniosła: 9,4%, za luty: 8,5%, za marzec: 10,8%, za kwiecień: 12,4%, za maj: 13,9% – co daje łącznie tylko w 2022 roku: 55%. Jak…

Walne Zebranie Stowarzyszenia.

Szanowni Państwo W dniu 31 maja 2022 roku odbyło się doroczne Zwyczajne Walne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Zwyczajnego Zebrania Stowarzyszenia i powitanie uczestników. Wybór Przewodniczącego Zebrania. Powołanie Protokolanta Zebrania. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Zebrania. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów…

Panie ministrze, czas na zmianę opłat za badania techniczne samochodów.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów staje się coraz bardziej dramatyczna. Od prawie 18 lat nie była zmieniana urzędowa opłata za badania techniczne pojazdów. Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do ministra infrastruktury o pilną waloryzację tych opłat, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm. Opłata za badania techniczne samochodów nie była…

Kara za brak badania technicznego pojazdu.

Kara za brak przeglądu technicznego w 2022 r. Nawet 1500 zł, ale to może być początek. Przeglądy techniczne są często bagatelizowane. To jednak poważny błąd. Od 1 stycznia 2022 roku za brak przeglądu grozi minimum 1500 zł mandatu. I choć grzywna jest wysoka, stanowi dopiero początek kosztów. Do 31 grudnia 2021 roku za brak przeglądu…