Apel do Premiera na 100 dni rządu.

            Szanowny Panie Premierze        W imieniu Przedsiębiorców i Pracodawców stacji kontroli pojazdów (SKP), prowadzących działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów, zrzeszonych w Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów, a także Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, których mam zaszczyt reprezentować zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą i gorącym…

Stanowisko WSSKP.

Szanowni Państwo! System badań technicznych pojazdów w Polsce wymaga podjęcia pilnych działań! Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w art. 81, ust. 1 nakładają na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego. Badanie to – okresowo, najczęściej 1 raz w roku – wykonuje za opłatą zatrudniony w stacji kontroli pojazdów (SKP) uprawniony diagnosta (art.…

Nowy Wiceminister Infrastruktury.

Paweł Gancarz powołany na stanowisko wiceministra infrastruktury.   Prezes Rady Ministrów, z dniem 20 grudnia 2023 r., powołał Pawła Gancarza na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Paweł Gancarz powołany na stanowisko wiceministra infrastruktury   Powołanie nastąpiło na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 z późn. zm). Paweł Gancarz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu…

Nowy rząd pracuje!

W dniu 11  grudnia 2023 roku, w kolejnym dniu I posiedzenia Sejmu X kadencji, w drugim kroku konstytucyjnym Posłowie wybrali w głosowaniu Prezesa Rady Ministrów –  Pana Donalda Tuska. Następnego dnia, tj. 12 grudnia Premier wygłosił expose i zaproponował skład Rady Ministrów. Wieczorem tego samego dnia tak wyłoniona Rada Ministrów uzyskała wotum zaufania wyrażone przez…

Nowy Sejm – pracuje.

W dniu 13 listopada 2023 roku rozpoczął prace Sejm X kadencji. Obrady otworzył Marszałek Senior Pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Następnie odbyły się wybory Marszałka Sejmu oraz Prezydium Sejmu. W wyniku głosowania Marszałkiem Sejmu został wybrany Pan Szymon Hołownia z Polski 2050 – Trzecia Droga, który będzie sprawował tę funkcję przez 2 lata,…

Polska zdecydowała.

Szanowni Państwo W dniu 15 października 2023 roku odbyły się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu RP. Wybrano 460 Posłów oraz 100 Senatorów. W wyborach do Sejmu poszczególne ugrupowania uzyskały następujące ilości głosów:   Natomiast w wyborach do Senatu podział mandatów jest następujący: Pełna lista: Posłowie X kadencji Sejmu oraz Lista senatorów 2023 prezentujemy w…

Czas wyborów – podatki.

Wyższa kwota wolna od podatku, zmiany w składce zdrowotnej, rodzinny PIT, VAT opłacany tylko od zapłaconych faktur. Kolejna edycja Polskiego ładu, likwidacja danin i obciążeń, to tylko niektóre ze zmian w prawie podatkowym, które mogą pojawić się w 2024 roku. W trwającej kampanii wyborczej kandydaci do Sejmu i Senatu składają wiele obietnic, w tym tych dotyczących podatków. Co w…

Apel do Posłów!

Szanowni Państwo Posłowie, Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu – druk 2540 16 września 2022 roku rozpoczęło się procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 2540. W imieniu Pracodawców i Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zwracaliśmy się do Państwa Posłów wielokrotnie z prośbą o usunięcie z…

Nasze sprawy.

Szanowni Państwo  W samo południe 31 maja 2023 roku rozpoczęło się Walne Zebranie Warszawskiego Stowarzyszenia SKP. Zebrani przyjęli sprawozdania: finansowe, z działalności oraz Komisji Rewizyjnej. Zarządowi udzielono pokwitowania za rok 2022. Przyjęciem stosownych uchwał zakończyła się druga kadencja władz Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami Statutu funkcję wybieralne w Stowarzyszeniu można pełnić przez dwie kadencje. Zebrani zdecydowali by…