Apel do Posłów!

Szanowni Państwo Posłowie, Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu – druk 2540 16 września 2022 roku rozpoczęło się procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 2540. W imieniu Pracodawców i Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zwracaliśmy się do Państwa Posłów wielokrotnie z prośbą o usunięcie z…

Nasze sprawy.

Szanowni Państwo  W samo południe 31 maja 2023 roku rozpoczęło się Walne Zebranie Warszawskiego Stowarzyszenia SKP. Zebrani przyjęli sprawozdania: finansowe, z działalności oraz Komisji Rewizyjnej. Zarządowi udzielono pokwitowania za rok 2022. Przyjęciem stosownych uchwał zakończyła się druga kadencja władz Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami Statutu funkcję wybieralne w Stowarzyszeniu można pełnić przez dwie kadencje. Zebrani zdecydowali by…

Nowy projekt PoRD

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu RP w dniach 12-14 kwietnia 2023 roku raz w przeddzień obrad przewidywane jest rozpoczęcie procedowania kolejnej zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym. Tym razem uwagę Posłów mają zająć zmiany w zakresie opłaty ewidencyjnej CEPiK. Projektem – druk 3049 zajmie się w dniu 11 kwietnia sejmowa Komisja Infrastruktury. Poniżej kilka wyjątków z…

Sprawy SKP – cz. 2.

Szanowni Państwo! Trwające prace nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zawarte w projekcie – druk 2540 i brak waloryzacji urzędowych opłat za badania techniczne pojazdów od ponad 18-u lat budzą nasze zaniepokojenie o przyszłość tysięcy Przedsiębiorców tej branży i ich pracowników. Bardzo liczymy na pomoc i wsparcie Rzecznika MiŚP w…

Zebranie WSSKP.

       Szanowni Państwo!        W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, poświęcone głównie bieżącej działalności Stowarzyszenia, szczególnie w kontekście dwóch tematów którymi są: opłaty za badania techniczne pojazdów; projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym – druk sejmowy 2540.        Trwające prace nad zmianą ustawy Prawo…

Blisko 6 tys. SKP może upaść!

W najbliższy czwartek sejmowa komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania. Po wprowadzeniu kolejnych obciążeń przyszłość branży będzie zagrożona. Tym bardziej, że od równo 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu – ostrzegają Konfederacja Lewiatan i…

Apel do Posłów.

       Szanowni Państwo Posłowie        W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i…