Projekt zmiany rozporządzenia MIiB w sprawie warunków technicznych pojazdów …

W Biuletynie informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 grudnia 2017 roku zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i tabelą zgodności. Z materiałem można się również zapoznać…