Nasze działania.

W ostatnich dniach Ministerstwo Infrastruktury opublikowało na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Jest to już kolejna wersja projektu nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która ma na celu wdrożenie Dyrektywy 2014/45/UE. Zawarte w tym projekcie rozwiązania są daleko wykraczające poza wymagania Dyrektywy…

Nowa wersja projektu ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W poniedziałek, 12 marca 2018 roku, na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano kolejną wersję projektu ustawy  o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowaną pod kątem implementacji Dyrektywy 2014/45/UE do polskiego prawa. Projektowi ustawy w wersji z 28 lutego br. towarzyszy pakiet rozporządzeń wykonawczych,a także liczna korespondencja z uzgodnień…