Zwycięstwo rozsądku.

Szanowni Państwo Dzień 14 grudnia 2018 roku był trzecim dniem 74 posiedzenia Sejmu. W tym dniu przewidziane było trzecie czytanie oraz głosowanie nad ostatecznym przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 2985 oraz 3066 i 3066A. Po drugim czytaniu projektu oraz pracy w Komisji…