Dołącz do WSSKP.

Przedsiębiorcy – Właściciele Stacji Kontroli Pojazdów          Szanowni Państwo!        W grudniu 2018 roku Ministerstwo Infrastruktury przesłało do Sejmu kolejny projekt zmian w ustawie Prawo ruchu drogowym, oznaczony symbolem UC65 i zawierający wiele rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania stacji kontroli pojazdów, nadzoru nad stacjami oraz przeprowadzania badań technicznych pojazdów, które mogły w…

Nasze działania.

W ostatnich tygodniach na linii Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pojawiły się działania zmierzające do opracowania ułatwień i usprawnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciło się w imieniu MRPiT z prośbą o przesyłanie konkretnych propozycji, które mają na celu przedstawienie takich ułatwień i usprawnień…

Ważna uchwała Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 7 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy poświęcone m.in. dyskusji w sprawie przyjęcia stanowiska strony Pracodawców i Partnerów Społecznych w sprawie projektu ustawy  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zgodnie z wnioskiem ZPP. Temat ten był następnie…