Stanowisko WSSKP.

Szanowni Państwo! System badań technicznych pojazdów w Polsce wymaga podjęcia pilnych działań! Przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, w art. 81, ust. 1 nakładają na właściciela pojazdu obowiązek przedstawienia go do badania technicznego. Badanie to – okresowo, najczęściej 1 raz w roku – wykonuje za opłatą zatrudniony w stacji kontroli pojazdów (SKP) uprawniony diagnosta (art.…

Apel do Posłów!

Szanowni Państwo Posłowie, Członkowie Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrzenia projektu – druk 2540 16 września 2022 roku rozpoczęło się procedowanie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk 2540. W imieniu Pracodawców i Przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów zwracaliśmy się do Państwa Posłów wielokrotnie z prośbą o usunięcie z…

Nasze sprawy.

Szanowni Państwo  W samo południe 31 maja 2023 roku rozpoczęło się Walne Zebranie Warszawskiego Stowarzyszenia SKP. Zebrani przyjęli sprawozdania: finansowe, z działalności oraz Komisji Rewizyjnej. Zarządowi udzielono pokwitowania za rok 2022. Przyjęciem stosownych uchwał zakończyła się druga kadencja władz Stowarzyszenia. Zgodnie z zapisami Statutu funkcję wybieralne w Stowarzyszeniu można pełnić przez dwie kadencje. Zebrani zdecydowali by…

Zebranie WSSKP.

       Szanowni Państwo!        W dniu 8 grudnia 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Zebranie Członków Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, poświęcone głównie bieżącej działalności Stowarzyszenia, szczególnie w kontekście dwóch tematów którymi są: opłaty za badania techniczne pojazdów; projekt zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym – druk sejmowy 2540.        Trwające prace nad zmianą ustawy Prawo…

Blisko 6 tys. SKP może upaść!

W najbliższy czwartek sejmowa komisja infrastruktury będzie omawiała projekt ustawy Prawo o ruchu drogowym, która nałoży na stacje kontroli pojazdów nowe wymagania i zwiększy koszty ich funkcjonowania. Po wprowadzeniu kolejnych obciążeń przyszłość branży będzie zagrożona. Tym bardziej, że od równo 18 lat nie była podwyższana opłata za badanie techniczne pojazdu – ostrzegają Konfederacja Lewiatan i…

Apel do Posłów.

       Szanowni Państwo Posłowie        W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i…

WSSKP o opłatach i projekcie 2540.

Szanowni Państwo        W dniu 9 sierpnia 2022 roku Prezes Rady Ministrów skierował do Marszałka Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk sejmowy 2540, mający implementować do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep.…

Panie ministrze, czas na zmianę opłat za badania techniczne samochodów.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów staje się coraz bardziej dramatyczna. Od prawie 18 lat nie była zmieniana urzędowa opłata za badania techniczne pojazdów. Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do ministra infrastruktury o pilną waloryzację tych opłat, ponieważ zagrożone jest funkcjonowanie blisko 6 tysięcy firm. Opłata za badania techniczne samochodów nie była…

Wspólny apel Lewiatana i ZPSKP do rządu.

Apel o waloryzację opłat za badania techniczne samochodów Od ponad 17 lat za badanie techniczne pojazdu klienci płacą tę samą, ustalaną przez państwo, kwotę 98 złotych, która nie przystaje do obecnych realiów gospodarczych. Konfederacja Lewiatan i Związek Pracodawców SKP apelują do rządu o jak najszybszą waloryzację tej opłaty, minimum o wskaźnik inflacji. – W ostatnich latach znacząco wzrosły koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy borykają się z drastycznymi podwyżkami cen energii elektrycznej…