Ważna uchwała Rady Dialogu Społecznego.

W dniu 7 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. polityki gospodarczej i rynku pracy poświęcone m.in. dyskusji w sprawie przyjęcia stanowiska strony Pracodawców i Partnerów Społecznych w sprawie projektu ustawy  o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw zgodnie z wnioskiem ZPP. Temat ten był następnie…