O projekcie UC48 jeszcze słów kilka.

Szanowni Państwo        Od czasu, kiedy w przestrzeni publicznej ukazała się kolejna wersja projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk w wykazie prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury – UC48 wielokrotnie kierowaliśmy uwagi w imieniu Przedsiębiorców SKP w odniesieniu do zapisów tego projektu zarówno do samego Ministerstwa Infrastruktury (MI)…

Stanowisko Rzecznika MiŚP w sprawie projektu UC65.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów otrzymało stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 19 maja 2018 roku. „W ocenie Rzecznika projekt ustawy w zakresie zmiany organizacji nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów należy ocenić negatywnie.” Z całością pisma…