Pismo do Ministra Infrastruktury

W dniu 6 czerwca br. Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie kolejnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zawarte w druku UC65 z dnia 19 maja 2018 roku. W piśmie tym wskazujemy iż mimo pozytywnych zmian w kierunku, których projekt ten ewaluował…