Stanowisko Ministra Infrastruktury wobec uwag do projektu PoRD

Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował pismo w imieniu Ministra Infrastruktury do szefów organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką legislacji w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w kontekście implementacji do prawodawstwa polskiego przepisów Dyrektywy 2014/45/UE. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj. Pismo zawiera genezę, przyczyny oraz zakres projektowanych zmian, które…

Pismo do Ministra Infrastruktury

W dniu 6 czerwca br. Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie kolejnej wersji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zawarte w druku UC65 z dnia 19 maja 2018 roku. W piśmie tym wskazujemy iż mimo pozytywnych zmian w kierunku, których projekt ten ewaluował…