Pismo KPRM do MI.

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie wystąpień Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, dotyczących projektu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Pismo, którego treść zamieszczono w dziale DZIAŁANIA zawiera również prośbę o zorganizowanie spotkania z udziałem Ministerstwa Infrastruktury oraz przedsiębiorców. Prośba…