Nowe pismo do KPRM

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało pismo do Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Suskiego w sprawie przesłanych do Komitetu Stałego Rady Ministrów przez Ministerstwo Infrastruktury dwóch kolejnych projektów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, oznaczonych symbolem – UC65. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj oraz w zakładce DZIAŁANIA. Kopię pisma skierowano…

Pismo KPRM do MI.

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie wystąpień Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, dotyczących projektu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Pismo, którego treść zamieszczono w dziale DZIAŁANIA zawiera również prośbę o zorganizowanie spotkania z udziałem Ministerstwa Infrastruktury oraz przedsiębiorców. Prośba…

Nowe wersje projektu PoRD – UC65.

W dniu 18 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazały się kolejne wersje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oznaczone symbolem UC65. Są to projekty z 19 czerwca br. oraz 30 lipca br. Tekst jest bardzo obszerny (589 stron) i wymaga wnikliwej analizy. Jednakże nawet…

Stanowisko Rzecznika MiŚP w sprawie projektu UC65.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów otrzymało stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 19 maja 2018 roku. „W ocenie Rzecznika projekt ustawy w zakresie zmiany organizacji nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów należy ocenić negatywnie.” Z całością pisma…

Pismo WSSKP do Premiera ws. projektu UC65.

W dniu 23 lipca br. Warszawskie Stowarzyszenie SKP skierowało na ręce Premiera oraz innych osób pełniących funkcje rządowe w sprawie niezgodności procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt UC65, wersja z 19 maja 2018 roku z przepisami ustawy  z dnia 6 marca 2018 roku – PRAWO…