Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP.

W czerwcu br. Prezes Rady Ministrów powołał urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Został nim Pan Adam Abramowicz. Mimo iż urząd ten jest jeszcze w fazie organizacji już zajmuje się problemami Małych i Średnich Przedsiębiorców, których jest bardzo wiele. Na tapecie tych spraw, jako jedna z pierwszych znalazła się sprawa nowelizacji ustawy Prawo o ruchu…

Projekt UC-65 – wydarzenia.

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 20 września br. Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował pismo do Ministra Infrastruktury zawierające prośbę o ponowną analizę i merytoryczne ustosunkowanie się do problematyki poruszonej w piśmie. Do chwili obecnej taka odpowiedź na pismo do Stowarzyszenia nie wpłynęła. Natomiast Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz…