Niepodległa a SKP.

       Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli swoisty prezent otrzymali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Rząd polski, a konkretnie Ministerstwo Infrastruktury, realizując implementację do polskiego prawodawstwa Dyrektywy 2014/45/UE – dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep … przedłożył Sejmowi projekt ustawy o…

Projekt UC65 w Sejmie.

Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki skierował projekt ustawy – UC65 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw do Marszałka Sejmu. Druk otrzymał numer sejmowy 2985. Z jego treścią można zapoznać się w zakładce PROJEKTY oraz tutaj – cz.1 i tutaj – cz. 2.…

Rzecznik MiŚP do Premiera

W dniu 29 października 2018 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego będące równocześnie stanowiskiem Rzecznika do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk UC65 w wersji z dnia 10 października 2018 roku. W piśmie tym Rzecznik…