Rada Przedsiębiorców przy Rzeczniku MiŚP.

W czerwcu br. Prezes Rady Ministrów powołał urząd Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Został nim Pan Adam Abramowicz. Mimo iż urząd ten jest jeszcze w fazie organizacji już zajmuje się problemami Małych i Średnich Przedsiębiorców, których jest bardzo wiele. Na tapecie tych spraw, jako jedna z pierwszych znalazła się sprawa nowelizacji ustawy Prawo o ruchu…

Projekt UC-65 – wydarzenia.

W odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia z dnia 20 września br. Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował pismo do Ministra Infrastruktury zawierające prośbę o ponowną analizę i merytoryczne ustosunkowanie się do problematyki poruszonej w piśmie. Do chwili obecnej taka odpowiedź na pismo do Stowarzyszenia nie wpłynęła. Natomiast Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz…

Dowód rejestracyjny zostaw w domu? Ubezpieczyciele narzekają na CEPiK.

Od 1 października, gdy wsiadamy jako kierowca do samochodu, nie musimy mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i potwierdzenia wykupienia polisy OC. Chyba że… No właśnie. Ubezpieczyciele wskazują na niedociągnięcia w systemie CEPiK 2.0. Przy okazji zmiany przepisów i wielkiego – jak to przedstawiają rządzący – ułatwienia dla kierowców w postaci zniesienie obowiązku wożenia ze sobą dowodu…

Od 1 października pojedziesz bez dowodu rejestracyjnego!

Nadszedł dzień, na który od dawna czekało wielu kierowców! W poniedziałek 1 października dowód rejestracyjny i polisę OC możesz zostawić w domu. W razie kontroli – za brak przy sobie tych dokumentów – nie dostaniesz mandatu. Zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji (MC) nowelizacji ustawy…

Nowe pismo do KPRM

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało pismo do Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Suskiego w sprawie przesłanych do Komitetu Stałego Rady Ministrów przez Ministerstwo Infrastruktury dwóch kolejnych projektów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, oznaczonych symbolem – UC65. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj oraz w zakładce DZIAŁANIA. Kopię pisma skierowano…

Pismo KPRM do MI.

Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pan Marek Suski skierował do Ministra Infrastruktury pismo w sprawie wystąpień Warszawskiego Stowarzyszenia Stacji Kontroli Pojazdów, dotyczących projektu zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Pismo, którego treść zamieszczono w dziale DZIAŁANIA zawiera również prośbę o zorganizowanie spotkania z udziałem Ministerstwa Infrastruktury oraz przedsiębiorców. Prośba…

Nowe wersje projektu PoRD – UC65.

W dniu 18 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazały się kolejne wersje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oznaczone symbolem UC65. Są to projekty z 19 czerwca br. oraz 30 lipca br. Tekst jest bardzo obszerny (589 stron) i wymaga wnikliwej analizy. Jednakże nawet…

Pismo WSSKP do Premiera ws. projektu UC65.

W dniu 23 lipca br. Warszawskie Stowarzyszenie SKP skierowało na ręce Premiera oraz innych osób pełniących funkcje rządowe w sprawie niezgodności procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt UC65, wersja z 19 maja 2018 roku z przepisami ustawy  z dnia 6 marca 2018 roku – PRAWO…

Odpowiedź na pismo Ministerstwa Infrastruktury.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało na ręce Pana Marka Chodkiewicza – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury odpowiedź na pismo z dnia 29 maja 2018 roku – sygn. DTD.4,4400.3.40.2018,MB.1 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt UC65. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj oraz w…

Stanowisko Ministra Infrastruktury wobec uwag do projektu PoRD

Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował pismo w imieniu Ministra Infrastruktury do szefów organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką legislacji w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w kontekście implementacji do prawodawstwa polskiego przepisów Dyrektywy 2014/45/UE. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj. Pismo zawiera genezę, przyczyny oraz zakres projektowanych zmian, które…