V Nadzwyczajne Posiedzenie Rady Przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w otwartym Nadzwyczajnym Posiedzeniu Rady Przedsiębiorców. Tematem posiedzenia będzie postulat dobrowolności ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą. Posiedzenie odbędzie się dnia 9 maja 2019 r. o godz. 11:30 w Sali pod Kopułą w budynku Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przy pl. Trzech Krzyży…

Nowy wiceminister Infrastruktury.

W dniu 4 kwietnia br. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki powołał posła Artura Webera na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Rafał Weber jest posłem na Sejm RP od 2015 roku. Członek sejmowej komisji infrastruktury oraz komisji obrony narodowej. Od 2014 r. do objęcia mandatu posła – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.…

Dymisja wiceministra Infrastruktury.

W dniu 5 marca br. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zajmujący się między innymi działem transport drogowy – Marek Chodkiewicz złożył dymisję. Szczegóły sprawy opisuje Gazeta.pl w załączonym artykule.  Jak udało nam się ustalić prawdziwym celem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą prowadził Pan Chodkiewicz było przejęcie i upaństwowienie polskich stacji kontroli pojazdów. Ustawa…

Zwycięstwo rozsądku.

Szanowni Państwo Dzień 14 grudnia 2018 roku był trzecim dniem 74 posiedzenia Sejmu. W tym dniu przewidziane było trzecie czytanie oraz głosowanie nad ostatecznym przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druki sejmowe nr 2985 oraz 3066 i 3066A. Po drugim czytaniu projektu oraz pracy w Komisji…

Niepodległa a SKP.

       Na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli swoisty prezent otrzymali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie badań technicznych pojazdów. Rząd polski, a konkretnie Ministerstwo Infrastruktury, realizując implementację do polskiego prawodawstwa Dyrektywy 2014/45/UE – dotyczącej okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep … przedłożył Sejmowi projekt ustawy o…

Projekt UC65 w Sejmie.

Pismem z dnia 2 listopada 2018 roku Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki skierował projekt ustawy – UC65 o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw do Marszałka Sejmu. Druk otrzymał numer sejmowy 2985. Z jego treścią można zapoznać się w zakładce PROJEKTY oraz tutaj – cz.1 i tutaj – cz. 2.…

Rzecznik MiŚP do Premiera

W dniu 29 października 2018 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Pan Adam Abramowicz skierował pismo do Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego będące równocześnie stanowiskiem Rzecznika do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – druk UC65 w wersji z dnia 10 października 2018 roku. W piśmie tym Rzecznik…

Zmiany w przeglądach. Gigantyczne koszty.

ZMIANY W PRZEGLĄDACH SAMOCHODÓW. KOSZTY GIGANTYCZNE Dzisiaj, 30 października (08:46) ​Rząd szykuje rewolucję w nadzorze nad stacjami kontroli pojazdów, a przedsiębiorcy alarmują – to spowoduje gigantyczne koszty i wzrost cen. Ucierpią na tym także kierowcy. Zmiany to duże koszty. Czy zapłacą za nie kierowcy? /Piotr Mecik / East News KTO BĘDZIE NADZOROWAŁ STACJE KONTROLI POJAZDÓW? Nadzór…

Stanowisko ZPP wobec projektu UC65.

Szanowni Państwo!. W dniu dzisiejszym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców opublikował na swojej stronie internetowej:  http://zpp.net.pl/stanowisko-zpp-ws-projektu-ustawy-o-zmianie-ustawy-prawo-o-ruchu-drogowym-oraz-niektorych-innych-ustaw-z-dnia-2-pazdziernika-2018-roku/ stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Treść stanowiska w całości zamieszczamy poniżej. Link natomiast przenosi nas na stronę Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Warszawa, 18 października 2018 Stanowisko Związku Przedsiębiorców i…

Kolejne wersje projektu PoRD – UC65.

Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano w dniu 17 października br. dwie kolejne wersje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw z druku UC65. Z treścią projektu można zapoznać się tutaj lub w zakładce PROJEKTY. O szczegółach tej wersji projektu będziemy jeszcze informować. Są to dwie kolejne…