Stanowisko Ministra Infrastruktury wobec uwag do projektu PoRD

Pan Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury skierował pismo w imieniu Ministra Infrastruktury do szefów organizacji i instytucji zainteresowanych problematyką legislacji w zakresie ustawy Prawo o ruchu drogowym, w kontekście implementacji do prawodawstwa polskiego przepisów Dyrektywy 2014/45/UE. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj. Pismo zawiera genezę, przyczyny oraz zakres projektowanych zmian, które…