Nowe wersje projektu PoRD – UC65.

W dniu 18 września br. na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji (RCL) ukazały się kolejne wersje projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oznaczone symbolem UC65. Są to projekty z 19 czerwca br. oraz 30 lipca br. Tekst jest bardzo obszerny (589 stron) i wymaga wnikliwej analizy. Jednakże nawet…