Nowe pismo do KPRM

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów skierowało pismo do Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana Marka Suskiego w sprawie przesłanych do Komitetu Stałego Rady Ministrów przez Ministerstwo Infrastruktury dwóch kolejnych projektów nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, oznaczonych symbolem – UC65. Z treścią pisma można zapoznać się tutaj oraz w zakładce DZIAŁANIA. Kopię pisma skierowano…