Stanowisko Rzecznika MiŚP w sprawie projektu UC65.

Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów otrzymało stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 19 maja 2018 roku. „W ocenie Rzecznika projekt ustawy w zakresie zmiany organizacji nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów należy ocenić negatywnie.” Z całością pisma…

Pismo WSSKP do Premiera ws. projektu UC65.

W dniu 23 lipca br. Warszawskie Stowarzyszenie SKP skierowało na ręce Premiera oraz innych osób pełniących funkcje rządowe w sprawie niezgodności procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – projekt UC65, wersja z 19 maja 2018 roku z przepisami ustawy  z dnia 6 marca 2018 roku – PRAWO…