Warszawskie Stowarzyszenie Stacji Kontroli Pojazdów otrzymało stanowisko Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw w wersji z dnia 19 maja 2018 roku. „W ocenie Rzecznika projekt ustawy w zakresie zmiany organizacji nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów należy ocenić negatywnie.” Z całością pisma można zapoznać się tutaj lub zakładce DZIAŁANIA.

Stanowisko to potwierdza nasze wszystkie wcześniejsze działania i opinie uświadamiające twórcom projektu ustawy bezsens tak kosztownych regulacji prawnych. Zdaniem Stowarzyszenia implementacja Dyrektywy powinna obejmować tylko te elementy, których nie ma w polskim prawie i to w minimalnym zakresie, zgodnym z zasadą „UE + zero”.

Natomiast cała ustawa Prawo o ruchu drogowym powinna być przedmiotem szybkich prac projektowych z udziałem przedstawicieli środowiska, szczególnie pod katem regulacji opłat za badani techniczne pojazdów, a także przyszłego rozwoju, i nie spychania przedsiębiorców na margines szarej strefy.